MultiPurpose

IBC WIFI

IBC WIFI IBC Wi-Fi System,ผู้ให้บริการวางระบบ Wi-Fi สำหรับโรงแรม ร้านอาหาร และธุรกิจทั่วไปที่ต้องการติดตั้งระบบเครือข่ายไร้สาย. ด้วยประสบการณ์ในการติดตั้งระบบเน็ตเวิร์ค และระบบเน็ตเวิร์คไร้สายมากว่า 14ปี และลูกค้ากว่า 400 รายที่ไว้วางใจเรา

รายละเอียดเพิ่มเติม
www.IBCWIFI.com
Go to top of page