MultiPurpose

ไอบีซี บิสซิเนส โซลูชั่น

ไอบีซีให้บริการคำปรึกษาด้านไอทีและจัดการดูแลโซลูชั่นในหลากหลายระดับตั้งแต่ พ.ศ. 2543ซึ่งมีประสบการณ์ไอทีมากว่า 14 ปีในธุรกิจโรงแรม ธุรกิจบริการและธุรกิจอุตสาหกรรม

งานบริการหลักคือโครงสร้างพื้นฐานระบบเน็ตเวิร์คและให้บริการธุรกิจโรงแรมด้วยSystem Integratorในระบบ PMS, ระบบ Wi-Fi,ระบบกล้องวงจรปิด (CCTV),ระบบจองห้องพักออนไลน์และที่ปรึกษาด้าน internet marketing

ลูกค้ามากกว่า 400 บริษัท ในธุรกิจโรงแรมธุรกิจอุตสาหกรรมซึ่งมีทั้งบริษัทมหาชนและเอกชนที่ไว้วางใจใช้บริการของเรา

Go to top of page